Prima pagina

CALENDAR
VOT LEGAL
CURS VALUTAR
Sistemul de Informații Schengen II
PRIMAR
CONSILIUL LOCAL
GALERIE FOTO
GAZETA CRISTIAN
Cautare
Administrare
18.04.2019 - Anunt intentie de ELABORARE P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE pe amplasamentul din jud. Brasov, com. Cristian, stra Vulcanului, FN, beneficiar / investitor Comuna Cristian

16.04.2019 - Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitatio nonprofit

16.04.2019 - Anunt de participare - Primaria Comunei Cristian invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

08.04.2019 - Anunt organizare concurs de recrutare pentru postul contractual de conducere temporar vacant, pe perioada determinata: manager proiect - proiect PIMCES Cristian

Anunt intenție de Elaborare P.U.D. - Construire Hale Depozitare pe amplasamentul din jud. Brasov, com. Cristian, str. brasovului nr. 7, beneficiar / investitor SC COS 2000 CONSULTING SRL

Anunt concurs ocupare post contractual de contabil pentru Serviciul Public de Salubrizare Cristian

Anunt concurs ocupare post contractual de conducere - Sef serviciu pentru Serviciul Public de Salubrizare Cristian

Anunt privind intentia de ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE pe amplasamentul din jud. Brasov, com. Cristian, DN73B, fn., beneficiar / investitor SC Space Rent Y.V.F. SRL

Anunt privind intentia de ELABORARE P.U.D. - CONSTRUIRE SERVICE AUTO SI SPALATORIE AUTO pe amplasamentul din jud. Brasov, com. Cristian, DN73, fn., beneficiar / investitor Andras Magdalena si Andras Imre

Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Unității Administrativ - Teritoriale Cristian pe anul 2018

Proiectie de Buget local pentru anul 2019

Anunt dezbatere proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare a Comunei Cristian care face obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică:

Anunt concurs ocupare post contractual - ingrijitoare - 1 norma - durata determinata

Anunțuri elaborare PUZ


Anunţ PUZ Barabas

Anunț PUZ BETWO

Anunt PUZ Schaeffler
Anunt cu rezultatul final al procedurii de selectie parteneri pentru PROIECT POCU

Proiect de Hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019

Anunt privind selectarea partenerilor pentru PROIECT POCU in cadrul Axei prioritare 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 9v: Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Anunt privind ocuparea prin transfer la cerere, incepand cu data de 15.12.2018, a unei functii publice de executie vacante de consilier juridic, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului Juridic.

Primaria Cristian acorda (in baza parteneriatului cu Asociatia INGRIJIRE ACASA - furnizor acreditat de servicii sociale) locuitorilor comunei sale, servicii de asistenta socio-medicala la domiciliu gratuite, pentru persoanele imobilizate la pat sau greu deplasabile.

Institutia Publica Comuna Cristian, cu sediul in Cristian, srt. P-ta Libertatii nr. 1, judetul Brasov, organizeaza concurs de recrutare pentru functia publica de executie vacanta, pe perioada nedeterminata: Consilier cl. I grad profesional superior - in cadrul Compartimentului Resurse Umane

Anunt Selectie Parteneri - in cadrul Axei prioritare 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 9v: Promovarea antreprenoriatului social si al integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca

Anunt nr. 8943/04.10.2018 - Proces verbal afisare Rezultate Proba Scrisa a concursului organizat pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de executie, pe perioada determinata: inspector de specialitate, grad II, in cadrul Compartimentului de Informare Cetateni (Registratura)

Anunt nr. 8256/17.09.2018 - privind organizare concurs de recrutare pentru postul contractual de executie temporar vacant, pe perioada determinata: inspector de specialitate, grad II, in cadrul Compartimentului de Informare Cetateni (Registratura)

Dispoziția nr. 144/2018 pentru completarea Dispoziției nr. 88/2018 privind stabilirea programului de funcționare al Primăriei Comunei Cristian

Anunț Public - Proiect de hotărâre privind ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE CRISTIAN

Grad de îndatorare al UAT Comuna Cristian

Dispozitia nr. 144/2018 pentru completarea Dispozitiei nr. 88/2018 privind stabilirea programului de functionare a Primariei Comunei Cristian, jud. Brasov

Adresa ANAF - Lista persoanelor desemnate de Comuna Cristian pentru acordarea asistentei necesare in vederea completarii si/sau depunerii, precum si a transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

Anunţ de participare - Primăria Comunei Cristian invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultural-educativ, sport, culte și social

Instituția Publică Comuna Cristian organizează concurs de recrutare pentru postul contractual de conducere temporar vacant, pe perioada determinata: Administrator Public

Anunt și regulament - Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare cu 500% a impozitului pe clădiri și terenuri neîngrijite aflate pe raza comunei Cristian


Anunţ

Regulament
Anunt Concurs Posturi Contractuale PIMCES - 21.03.2018

Instituția Publică Comuna Cristian organizează concurs de recrutare pentru postul contractual de executie vacant, pe perioada nedeterminata: Ingrijitor - Compartiment Administrativ, cod COR 914101

Anunt privind ocuparea prin transfer la cerere, incepand cu data 01.04.2018, a unei functii publice de executie vacante in cadrul Compartimentului Politie Locala

Bilanțul anului 2017 al Primăriei Comunei Cristian


Proiectul de buget pentru anul 2018 al Primăriei Comunei Cristian

ANUNT - Proiectul privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018

PROCES VERBAL - Afisare a raportului privind rezultatele obtinute in urma concursului pentru ocuparea posturilor externe pe perioada determinata in vederea implementarii proiectului "Program integrat de masuri pentru combaterea excluziunii sociale in comunitatea marginalizata din Comuna Cristian"

Sâmbătă, 22 iulie, între orele 9-17, în Cristian va avea loc concursul national de ciclism “Cupa României la șosea pentru copii”, concurs sprijinit de Primăria Cristian, pe traseul Piațetă – strada Morii – strada Laterală – strada Râului. Rugăm concetățenii să fie foarte atenți în condițiile în care doresc să se deplaseze pe acest traseu în intervalul orar menționat. La acest eveniment este estimată prezența a 200 de concurenți și aproximativ 100 de persoane (public spectator). Dispunerea spectatorilor este permisă pe tot traseul competiției, dar doar în afara carosabilului. Gradul de risc al competiției este scăzut.

Toți copiii sunt invitați la eveniment, iar cei care nu vor participa la competiție se vor putea distra într-un spațiu special amenajat pentru biciclete cu jaloane și obstacole, alături de două personaje din desene animate, cu surprize dulci din partea organizatorilor.

ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

ANUNŢ DE PARTICIPARE - Programul local pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Comunei Cristian a proiectelor pentru activități cultural-sportive și educative, pentru anul 2017

REGULAMENT - Privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr 350/2005

Informare privind masurile de mediu si clima aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole

Primăria Cristian organizează dezbaterea publică a proiectului de buget pentru anul 2017 la care sunt invitați să participe toți cei interesați. Dezbaterea va avea loc luni, 13 februarie, de la ora 17, la Căminul Cultural „Pomul Verde”.
Vă așteptăm!


Publicat in 06.02.2017
PROIECT DE BUGET MODIFICAT IN PERIOADA 14-27.02.2017

Proiecția bugetară pe anul 2017 va fi discutată și dezbătută vreme de 15 zile până la ședința de consiliu local de la finalul lunii când va fi aprobată cu ajustările de rigoare.

ANUNT SELECȚIE PARTENERI

Proiect finanțat din fonduri europene


ANUNȚ AMÂNARE TERMEN PENTRU DEPUNERE DOCUMENTE SELECȚIE PARTENERI

PRIMĂRIA COMUNEI CRISTIAN, JUD. BRAŞOV a hotărât amânarea depunerii cererilor de selecție parteneri pentru proiectul Axei prioritare nr. 4: „Incluziune socială şi combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, Prioritatea de investiții 9.ii: „Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate”, Obiectivul specific 4.2: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate” până în data de 06.09.2016. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEZBATERE PUBLICA PENTRU BUGET, VINERI 29 IANUARIE 2016

 

 Referat BUGET surse de finantare ale bugetului locat pentru anul 2016
Bun venit!

"Cred că voi putea face pentru comună și cristoloveni mult mai mult decât s-a făcut până în prezent. Împreună cu colegii mei am stabilit o serie de obiective foarte clare, care să rezolve rapid parte din problemele stringente ale localității din domenii foarte importante precum sănătatea, educația, infrastructura. Am stat și vom sta de vorbă în continuare cu cristolovenii, suntem foarte atenți la ceea ce își doresc și știm că putem aduce un suflu nou în Cristian. Vreau un Cristian care are curajul ideilor mari și al proiectelor îndrăznețe. Vom reuși alături de toți cristolovenii care se implică"!

                                                                Primar,
                                                         Gicu Cojocaru

Comunicat presa:

La Cristian, comunitatea locală reinvie un obicei care îşi are rădăcini adânci în viaţa comunităţii săseşti – „Roaina” .Reconstituirea obiceiului s-a realizat cu ajutorul celor câţiva saşi care mai trăiesc în Cristian , dar şi cu cel al preotului Bisericii Evanghelice din localitate. Alaiul care va defila mâine pe străzi incepand cu ora 12:30 din fata Bisericii Evanghelice comuna Cristian, va fi format din membrii ansamblului Junii Cristianului şi din elevi de la şcoala din localitate. Sensul sărbătorii este încercarea oamenilor de a alunga toate relele care se îngemănează cu întunericul şi frigul şi de a ajuta lumina să răzbească. Roaina este ciclul vietii, e ciclul repetabi al anotimpurilor, care succed unul dupa altul in fiecare an. Obicei si ritual mai aroape de epoca paga decat de crestinism „Roinairea” e o traditie de inceput de primavara, cand iarna cu tot alaliul ei de umbre, frig si inghet, trebuie speriata si alungata din peisaj. Duhurile rele ale intunericului trebuie sa faca loc luminii, soarelui si caldurii, binefacatoare naturii si oamenilor. Cete de mascati, chipuri hidoase, sateni in travesti, populeaza ulitele in zgomotul surlelor, tobelor si paraielor.

Caii sunt impodobiti cu tot soiul de zorzoane iar magarul proverbial este „intolit” ca un mascarici. Alaiul se compune dintineri deghizati, in carute, trasuri, calare sau pe jos, condus de fanfara, e o caravana in miscare care simbolizeaza o nunta cu papusi hilare montate pe roata de car, sugerand mirii care se invartesc haotic si caraghios. Raoata ‚roaine’ si mirii, miscandu-se haotic in cerc, anunta logodna anotimpurilor in succesiunea lor fireasca din calendarul taranesc. E un carnaval, o petrecere de sfarsit de iarna, inainte de inceperea Postului lung al Pastelui, cand toata lumea vrea sa se bucure de iarna si de frigul care trec si „sa-si” faca plinul inainte de perioada de abstinenta gastronomica ce se intinde pe o perioada de sase saptamani. E un prilej de petrecere si de bucurie, tinerii distrandu-se si intrecandu-se in tot soiul de concursuri ciudate numite „farsanaguri”. Mascatii bat la porti pentru a mobiliza intregul sat si primesc pentru stradania lor bani, oua, cozonaci, slanina, paine, iar cei cu care se intersecteaza sunt si ei obligati sa plateasca in beneficiul balului care urmeaza, dupa-masa, la caminul cultural incepand cu ora 15:00. Va asteptam cu drag sa participati la acest eveniment.

 Primaria Comunei Cristian

 

     homeCristian, un loc plin de istorie

 

FESTIVALUL DE MUZICA CRISTIAN

 

Va multumim pentru vizita.
Momentan, site-ul nostru este in dezvoltare.

O zi buna! :)

 

Agentia Metropolitana Brasov implementeaza proiectul
"Legendele Tarii Barsei. Promovarea potentialului turistic al Tarii Barsei"
finantat prin Programul Operational Regional , Axa prioritara 5,
Domeniul de investitie 5.3 proiectul "<Legendele Tarii Barsei.Promovarea potentialului turistic al Tarii Barsei"

 

"Sustineti constructia aeroportului Brasov"

 


 

 


Nu sunteti logat. Daca sunteti administrator, Click aici pentru a va loga.