Instructiuni

Pentru a lista un formular trebuie sa urmati pasii:

1. Pe monitor se apasa tasta (Informatii Acte).

2. Se alege departamentul de la care ai nevoie de formular, de ex: ( Taxe si Impozite).

3. Pentru a selecta un formular se traseaza cu degetul pe display pana se ajunge la formularul dorit.

4. In partea din stanga a formularului se afla documentatia aferenta depunerii formularului.

5. Pentru a se lista formularul dorit se apasa butonul rosu: (Tipareste).

6. Pentru vizualizarea unui exemplu de formular completat se apasa butonul: (Exemplu).

7. Pentru se a descarca formularul pe telefon sau alt device mobil se face o poza la codul QR si se descarca formularul dorit.

8. Pentru a se efectua intoarcerea la meniul departamente se apasa tasta (Inapoi) din coltul dreapta jos.

Informatii Birouri

Birou Primar

Birou Viceprimar

Birou Financiar Contabil

Birou Taxe si Impozite

Registratura

Caserie

Asistenta Sociala

Birou SVSU

Birou Achizitii

Birou Juridic

Birou Urbanism

Secretar

Birou Agricol

Birou Stare Civila

Informatii Acte - Departamente

Departament Financiar-Contabil

Informati generale

Informati generale

QR code
print
exemplu
swipe

Departament Taxe si Impozite

Declaratie Fiscala

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului de mijloace de trasnport in cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE

QR code
print
exemplu

Declaratie Fiscala

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului de mijloace de trasnport in cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE

QR code
print
exemplu

Declaratie Fiscala Pag 2

Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului de mijloace de trasnport in cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE / FIZICE PAGINA 2

QR code
print
exemplu

Declaratie Fiscala Cladiri

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladire in cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE

QR code
print
exemplu

Declaratie Fiscala Teren

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul contribuabililor PERSOANE FIZICE

QR code
print
exemplu

Declaratie Fiscala Teren

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE

QR code
print
exemplu

Declaratie de Impunere

Privind stabilirea taxei locale pentru vehiculele lente

QR code
print
exemplu

Declaratie de Impunere Pag2

Verso

QR code
print
exemplu

Declaratia

Pentru scoaterea de evidenta a mijloacelor de trasnport

QR code
print
exemplu

Declaratie Fiscala

Pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate

QR code
print
exemplu
swipe

Registratura

ATRIBUIRE TEREN 15

ATRIBUIRE TEREN 15

QR code
print
exemplu

LIBER ACCES PT INTERES PUBLIC

LIBER ACCES PT INTERES PUBLIC LEGEA544

QR code
print
exemplu
swipe

Casierie

swipe

Birou SVSU

CERERE INSCRIERE VOLUNTARI+CTR VOLUNTARIAT

CERERE INSCRIERE VOLUNTARI+CTR VOLUNTARIAT

QR code
print
exemplu
swipe

Asistenta Sociala

Adeverinta Indemnizatie

Concediu si Indemnizatie pentru cresterea copilului

QR code
print
exemplu

Adeverinta Indemnizatie

Concediu si Indemnizatie pentru cresterea copilului PAGINA 2

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 1-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 1-13

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 2-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 2-13

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 3-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 3-13

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 4-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 4-13

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 5-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 5-13

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 6-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 6-13

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 7-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 7-13

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 8-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 8-13

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 9-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 9-13

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 10-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 10-13

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 11-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 11-13

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 12-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 12-13

QR code
print
exemplu

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 13-13

CERERE DREPTURI ASISTENTA SOCIALA 13-13

QR code
print
exemplu

Cerere indemnizatie / stimulent 1-8

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulent de insertie/ indemnizatiei lunare/ sprijinul lunar si alocatiei de stat pentru copii

QR code
print
exemplu

Cerere indemnizatie / stimulent 2-8

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulent de insertie/ indemnizatiei lunare/ sprijinul lunar si alocatiei de stat pentru copii

QR code
print
exemplu

Cerere indemnizatie / stimulent 3-8

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulent de insertie/ indemnizatiei lunare/ sprijinul lunar si alocatiei de stat pentru copii

QR code
print
exemplu

Cerere indemnizatie / stimulent 4-8

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulent de insertie/ indemnizatiei lunare/ sprijinul lunar si alocatiei de stat pentru copii

QR code
print
exemplu

Cerere indemnizatie / stimulent 5-8

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulent de insertie/ indemnizatiei lunare/ sprijinul lunar si alocatiei de stat pentru copii

QR code
print
exemplu

Cerere indemnizatie / stimulent 6-8

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulent de insertie/ indemnizatiei lunare/ sprijinul lunar si alocatiei de stat pentru copii

QR code
print
exemplu

Cerere indemnizatie / stimulent 7-8

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulent de insertie/ indemnizatiei lunare/ sprijinul lunar si alocatiei de stat pentru copii

QR code
print
exemplu

Cerere indemnizatie / stimulent 8-8

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulent de insertie/ indemnizatiei lunare/ sprijinul lunar si alocatiei de stat pentru copii

QR code
print
exemplu

ASISTENTA SOCIALA Fisa privind traseul educational 1-2

ASISTENTA SOCIALA Fisa privind traseul educational 1-2

QR code
print
exemplu

ASISTENTA SOCIALA Fisa privind traseul educational 2-2

ASISTENTA SOCIALA Fisa privind traseul educational 2-2

QR code
print
exemplu

ASISTENTA SOCIALA Fisa Medicala Sintetica 1-2

ASISTENTA SOCIALA Fisa Medicala Sintetica 1-2

QR code
print
exemplu

ASISTENTA SOCIALA Fisa Medicala Sintetica 2-2

ASISTENTA SOCIALA Fisa Medicala Sintetica 2-2

QR code
print
exemplu

ASISTENTA SOCIALA Fisa Psihologica 1-2

ASISTENTA SOCIALA Fisa Psihologica 1-2

QR code
print
exemplu

ASISTENTA SOCIALA Fisa Psihologica 2-2

ASISTENTA SOCIALA Fisa Psihologica 2-2

QR code
print
exemplu

Cerere pentru eliberarea unei roviniete

Cerere pentru eliberarea unei roviniete / insotitor persoana cu handicap

QR code
print
exemplu

Cerere pentru eliberarea certificat de handicap

Eliberearea unui certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap

QR code
print
exemplu

Cerere pentru minori cu handicap

Care opteaza pentru angajarea unui personal sau pentru primirea unei indemnizatii

QR code
print
exemplu

Solicitare suplimentara de informatii 1-6

Solicitare suplimentara de informatii referitoare la alocatie/ indemnizatie / stimulent pentru cresterea copilului 1-6

QR code
print
exemplu

Solicitare suplimentara de informatii 2-6

Solicitare suplimentara de informatii referitoare la alocatie/ indemnizatie / stimulent pentru cresterea copilului 2-6

QR code
print
exemplu

Solicitare suplimentara de informatii 3-6

Solicitare suplimentara de informatii referitoare la alocatie/ indemnizatie / stimulent pentru cresterea copilului 3-6

QR code
print
exemplu

Solicitare suplimentara de informatii 4-6

Solicitare suplimentara de informatii referitoare la alocatie/ indemnizatie / stimulent pentru cresterea copilului 4-6

QR code
print
exemplu

Solicitare suplimentara de informatii 5-6

Solicitare suplimentara de informatii referitoare la alocatie/ indemnizatie / stimulent pentru cresterea copilului 5-6

QR code
print
exemplu

Solicitare suplimentara de informatii 6-6

Solicitare suplimentara de informatii referitoare la alocatie/ indemnizatie / stimulent pentru cresterea copilului 6-6

QR code
print
exemplu

Cerere Eliberare Rovinieta Persoana Cu Handicap

Cerere Eliberare Rovinieta Persoana Cu Handicap

QR code
print
exemplu

Cerere de acordarea

Cerere de acordarea drepturilor cuvenite persoanelor adulte cu handicap Grav/Mediu/Accentuat

QR code
print
exemplu

Cerere Pentru Persoanele CU handicap

Care opteaza pentru angazarea unui asistent personal sau pentru primirea unei indemnizatii

QR code
print
exemplu

Scrisoare Medicala

Scrisoare Medicala

QR code
print
exemplu

Adeverinta Revenire la locul de munca

Se adevereste ca este angajata in unitatea noastra de la data ...

QR code
print
exemplu

Cerere acordare alocatiei de stat pt copii

Cerere acordare alocatiei de stat pt copii 1-4

QR code
print
exemplu

Cerere acordare alocatiei de stat pt copii

Cerere acordare alocatiei de stat pt copii 2-4

QR code
print
exemplu

Cerere acordare alocatiei de stat pt copii

Cerere acordare alocatiei de stat pt copii 3-4

QR code
print
exemplu

Cerere acordare alocatiei de stat pt copii

Cerere acordare alocatiei de stat pt copii 4-4

QR code
print
exemplu
swipe

Birou Achizitii

swipe

Birou Juridic

swipe

Birou Urbanism

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

• Cerere tip - Certificat Urbanism
• Extras de Carte Funciara in copie pentru informare, actualizat
• Documentatia tehnica pentru operatiunea solicitata in minim 4 exemplare (din care minim 3 originale) + CD
Cererea tip pentru emiterea certificatului de urbanism se va completa cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea explicita a scopului solicitarii actului

certificatului de urbanism

QR code
print
exemplu

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

• Cerere tip - Certificat Urbanism
• Plan cadastral/topografic intocmit in sistemul de Proiectie Stereografica 1970 cu tabel de inventar de coordonate, conform Ordinului nr. 839/2009 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii;
• Titlu de proprietate asupra imobilului (copie) - extras de Carte Funciara pentru informare actualizat la zi
• Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism
Cererea tip pentru emiterea certificatului de urbanism se va completa cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea explicita a scopului solicitarii actului

QR code
print
exemplu

Cere pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

Cere pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

QR code
print
exemplu

Autorizatie Constructie

autorizatie-constructie 1-5

QR code
print
exemplu

Autorizatie Constructie

autorizatie-constructie 2-5

QR code
print
exemplu

Autorizatie Constructie

autorizatie-constructie 3-5

QR code
print
exemplu

Autorizatie Constructie

autorizatie-constructie 4-5

QR code
print
exemplu

Autorizatie Constructie

autorizatie-constructie 5-5

QR code
print
exemplu

Proces verbal de receptie

Proces verbal de receptie

QR code
print
exemplu

Prelungire certificat

prelungire certificat

QR code
print
exemplu

Dare in folosinta

dare in folosinta

QR code
print
exemplu

Cerere CU Dare folosinta

Cerere CU Dare folosinta

QR code
print
exemplu

Cerere Prelungire CU

Cerere Prelungire CU

QR code
print
exemplu

finalizare lucrari ISC F16-ok

finalizare lucrari ISC F16-ok

QR code
print
exemplu

CERERE PRELUNGIRE AC

CERERE PRELUNGIRE AC

QR code
print
exemplu

Cerere autorizatie +anexa

Cerere autorizatie +anexa

QR code
print
exemplu

INCEPERE LUCRARI ISC F14

INCEPERE LUCRARI ISC F14

QR code
print
exemplu

INCEPERE LUCRARI PRIMARIE F13

INCEPERE LUCRARI PRIMARIE F13

QR code
print
exemplu

Panou

Panou

QR code
print
exemplu
swipe

Secretariat

swipe

Birou Agricol

Cerere Pentru Ajutor De Minimis In Agricultura

QR code
print
exemplu

Cerere Eliberare aviz atestat producator

Cerere pentru eliberearea avizului pentru obtinerea atestatului de producator agricol de la primaria comunei Cristian

QR code
print
exemplu

Cerere Eliberare aviz atestat producator

Domnule Primar

QR code
print
exemplu

Cerere pentru eliberare unei adeverinte de rol agricol

Cerere pentru eliberare unei adeverinte de rol agricol

QR code
print
exemplu
swipe

Stare Civila

swipe
Informatii
Primaria Comunei Cristian.
   
Adresa: Strada Piata Libertatii, Numarul 1, Cristian , Judetul Brasov. Cod Postal 507055
   
Telefon: 0268/257376, Telefon/Fax: 0268/257733, E-mail: secretar@uatcristian.ro, contabilitate@uatcristian.ro, impozite@uatcristian.ro, registratura@uatcristian.ro, juridic@uatcristian.ro, achizitii@uatcristian.ro, viceprimar@uatcristian.ro, resurseumane@uatcristian.ro, mediu@uatcristian.ro, svsu@uatcristan.ro